Personeel

1. Arbeidsongevallen

deze wettelijk verplichte verzekering vergoedt de schade als een personeelslid het slachtoffer wordt van een arbeidsongeval.

2. Groepsverzekering

een verzekeringspolis afgesloten door de werkgever voor zijn personeel. Naast pensioenopbouw zijn nog andere waarborgen mogelijk, o.a. gewaarborgd inkomen.

3. Hospitalisatieverzekering

zorgt voor de terugbetaling van hospitalisatiekosten aanvullend op de wettelijke ziekteverzekering.

Meer info?

Laat een opmerking achter