Patrimonium

1. Brand (gebouw, inboedel, koopwaar):

deze polis beschermt uw infrastructuur en indien opgenomen in de polis de inboedel en aanwezige koopwaar tegen de risico’s brand, glasbreuk, waterschade, natuurrampen, inbraak,…

2. Technische verzekeringen

  • Machinebreuk: vergoedt de financiële gevolgen van een defect, schade of verlies van een machine.
  • Elektronica: verzekering die mogelijke schade dekt aan computers, faxtoestellen, telefooninstallatie, betaal-terminals en ander elektronisch materiaal.

3. Omnium Voertuigen

aanvulling op de verplichte verzekering Ba-voertuigen. Deze verzekering vergoedt alle schade die veroorzaakt wordt aan uw eigen voertuig.

4. Rechtsbijstand

de polis rechtsbijstand zorgt ervoor dat alles wordt gedaan opdat de verzekerde krijgt wat hem toekomt, enerzijds door dienstverlening naar de klant toe, zoals het onderhandelen met de tegenpartij en anderzijds door het betalen van de kosten om tot een minnelijke of gerechtelijke oplossing van een geschil te komen.

Meer info?

Laat een opmerking achter