Bedrijfsleider

1. Gewaarborgd Inkomen

waarborgt de betaling van een verzekerde jaarrente in maandelijkse schijven bij gehele, gedeeltelijke, tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid veroorzaakt door ziekte en/of ongeval.

2. Persoonlijke Ongevallen

deze polis biedt een antwoord op de financiële gevolgen van een ongeval tijdens het privéleven of tijdens de uitoefening van de beroepsactiviteit.

3. VAPZ

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Via VAPZ zorgt de zelfstandige voor een fiscaalvriendelijke opbouw van een extra pensioenkapitaal naast het klassieke pensioensparen of de groepsverzekering.

4. IPT

Individuele Pensioentoezegging. Als bedrijf kunt u via deze polis voor een welbepaalde zelfstandige bedrijfsleider met een regelmatig maandelijkse bezoldiging een aanvullend pensioen opbouwen tegen fiscaalvriendelijke voorwaarden.

Meer info?

Laat een opmerking achter