Aansprakelijkheid

1. BA-uitbating

essentiŽle polis om uw onderneming te beschermen tegen het risico aansprakelijk gesteld te worden tegenover derden. Vergoedt de lichamelijke en stoffelijke schade die aan derden wordt berokkend bij de uitoefening van de verzekerde activiteit.

2. BA-voertuigen

wettelijk verplichte verzekering die alle schade , zowel lichamelijk als materieel, vergoedt die u met uw motorvoertuig aan derden veroorzaakt.

3. Objectieve aansprakelijkheid na brand en ontploffing:

wettelijk verplichte verzekering voor publiek toegankelijke gelegenheden. Deze verzekering vergoedt slachtoffers van brand of ontploffing.

4. Bestuurdersaansprakelijkheid

verzekering die u als bestuurder van een onderneming beschermt bij professionele fouten. U bent beschermd bij aansprakelijkheid tegenover aandeelhouders, concurrenten, klanten, leveranciers, schuldeisers, bankiers en werknemers.

Meer info?

Laat een opmerking achter