Winwin-Aanwervingsplan

Voorstelling van het win-win aanwervingsplan

Dit is een aanwervingsplan van de Federale regering op voorstel van de Minister van Werk met uitzonderlijke voordelen in deze crisisperiode. Dit plan is vooral gericht op drie doelgroepen: de werkzoekenden jonger dan 26 jaar, de uitkeringsgerechtigde werklozen die minimum 50 jaar oud zijn en de uitkeringsgerechtigde werklozen die minimum 1 tot maximum 2 jaar werkzoekend zijn.

Doelstelling is om hun indienstneming te vergemakkelijken door de kost van hun aanwerving drastisch te verlagen via een activering van de werkloosheidsuitkering.

De activering van de werkloosheidsuitkering is een tussenkomst in de loonkost. De werkzoekende die in het kader van dit plan aangeworven wordt, blijft tijdens zijn tewerkstelling recht hebben op een werkuitkering waarvan het bedrag kan oplopen tot 1.100 euro per maand. De werkgever kan het bedrag van die werkuitkering aftrekken van het nettoloon dat hij moet betalen.

De werkgever kan daar bovenop profiteren van bestaande maatregelen die hem toelaten om zijn patronale RSZ-bijdragen te verlagen. In sommige gevallen is er bijna sprake van een vrijstelling van de bijdragen.

Deze drastische loonkostvermindering is een aanmoediging om bepaalde categorieŽn van werkzoekenden aan te werven.

Welke werknemers, bedrag en duur van de activering

Werknemers jonger dan 26 jaar, zonder diploma van het hoger secundair onderwijs en die minimum 3 maanden ingeschreven zijn als werkzoekende (uitkeringsgerechtigd of niet) Zij krijgen een uitkering van 1.100 euro/maand (eventueel begrensd tot het nettoloon indien dat lager is) gedurende 24 maanden voor aanwervingen in 2010 en gedurende 12 maanden voor aanwervingen in 2011.

Werknemers jonger dan 26 jaar, met maximum een diploma van het hoger secundair onderwijs en die minimum 6 maanden ingeschreven zijn als werkzoekende (uitkeringsgerechtigd of niet) Zij krijgen een uitkering van 1.000 euro/maand (eventueel begrensd tot het nettoloon indien dat lager is) gedurende 24 maanden voor aanwervingen in 2010 en 12 maanden voor aanwervingen in 2011. Werknemers ouder dan 50 jaar, die uitkeringsgerechtigd volledig werkloos zijn die en gedurende minimum 6 maanden ingeschreven zijn als werkzoekende.

Zij krijgen een uitkering van 1.000 euro/maand (eventueel begrensd tot het nettoloon indien dat lager is) gedurende 24 maanden voor aanwervingen in 2010 en 12 maanden voor aanwervingen in 2011. Alle uitkeringsgerechtigd volledig werklozen, ongeacht hun leeftijd en diploma, die minimum 1 jaar en maximum 2 jaar ingeschreven zijn als werkzoekende.

Zij krijgen een uitkering van 750 euro per maand gedurende 12 maanden en van 500 euro per maand gedurende de 16 daaropvolgende maanden in geval van aanwerving in 2010. In geval van aanwerving in 2011 is er een uitkering van 750 euro voorzien voor 12 maanden (eventueel begrensd tot het nettoloon indien dat lager is).

Samenvattende tabel

De werknemer Ingeschreven als werkzoekende gedurende Bedrag van de
werkuitkering (*)
Werkuitkering wordt toegekend gedurende
 • Jonger dan 26 jaar
 • Geen diploma hoger secundair onderwijs
minimum 3 maanden 1.100 euro
 • 24 maanden (aan- werving in 2010)
 • 12 maanden (aan- werving in 2011)
 • Jonger dan 26 jaar
 • Maximum een diploma van hoger secundair onderwijs
minimum 6 maanden 1.000 euro
 • 24 maanden (aan- werving in 2010)
 • 12 maanden (aan- werving in 2011)
 • 50 jaar en meer
 • Uitkeringsgerechtigd volledig werkloos
minimum 6 maanden 1.000 euro
 • 24 maanden (aan- werving in 2010)
 • 12 maanden (aan- werving in 2011)
 • Langdurig uitkeringsgerechtigd volledig werkloos
minimum 1 jaar en maximum 2 jaar 750 euro of
500 euro
 • 12 maanden (aan- werving in 2010 / 2011)
 • 16 maanden
* Deze bedragen zijn geldig voor voltijdse werknemers. Voor werknemers die deeltijds werken worden de bedragen herberekend in functie van de tewerkstellingsbreuk.

Meer info?

Laat een opmerking achter