Waarborgregeling

Als de bank u geen krediet wil verlenen...

Als de bank u geen krediet wil verlenen enkel en alleen omdat u onvoldoende zekerheden, (lees waarborgen) kan bieden is er een goed alternatief: de waarborgregeling van de Participatiemaatschappij Vlaanderen.

De Vlaamse Overheid stelt zich borg voor een deel van het krediet waardoor de risico's voor de bank verlaagt en uw kredietwaardigheid verhoogt.

Enkele voorwaarden:

  • het moet gaan om een KMO
  • het moet gaan om een investering in het Vlaams Gewest
  • Maximum 500.000,00 aan waarborgen

Meer info?

Laat een opmerking achter