Starterscontract Stad Kortrijk

De stad Kortrijk, zijnde het College van Burgemeester en Schepenen, kan, onder de voorwaarden bepaald in dit reglement, premies en waarborgfaciliteiten toekennen aan starters met het doel de economische activiteit in de stad te stimuleren.

Voormelde steunmaatregelen zijn het voorwerp van een ďstarterscontractĒ waarin de rechten en de plichten van de starters, in het raam van dit reglement, ten aanzien van de stad worden vastgesteld.

Onder begunstigden van dit starterscontract dienen te worden verstaan startende ondernemers of beoefenaars van vrije of intellectuele dienstverlenende beroepen, onderworpen aan het sociaal statuut der zelfstandigen, die zich vestigen in Kortrijk na inwerkingtreding van dit reglement, en die daadwerkelijk het dagelijks beheer van de onderneming waarnemen.

Met startende ondernemers en beoefenaars van vrije of intellectuele dienstverlenende beroepen worden gelijkgesteld, personen die, op het ogenblik van hun aanvraag, sinds minder dan 2 jaar onderworpen zijn geweest aan het sociaal statuut der zelfstandigen in hoofdberoep of die na een onderbreking van minstens 1 jaar, opnieuw onderworpen zijn aan het sociaal statuut der zelfstandigen.

In geval van een rechtspersoon moeten minstens 51% van de aandelen eigendom zijn van fysische personen, en voor minstens 50% eigendom zijn van personen die aan de volgende voorwaarden beantwoorden:

  • het uitoefenen van ambachtelijke, industriŽle, commerciŽle of dienstverlenende activiteiten;
  • het beoefenen van een vrij of intellectueel dienstverlenend beroep.

De premies kunnen betrekking hebben op:

  1. registratierechten, verschuldigd bij de aankoop van panden voor ondernemingsdoeleinden;
  2. verfraaiings-, inrichtings- en/of beveiligingswerken aan panden bestemd voor ondernemingsdoeleinden.
  3. inschrijvingsrechten voor vormings- en vervolmakingscursussen voor ondernemingsdoeleinden;
  4. honoraria en kosten verschuldigd voor professioneel advies en/of begeleiding voor ondernemingsdoeleinden.

Indien u als starter een aanvraag wenst in te dienen dan kan de Koninklijke Unie van de Middenstand u hierbij begeleiden.

Meer info?

Laat een opmerking achter