Starterscontract Stad Gent

Een starter kan een contract aangaan met het stadsbestuur en krijgt dan financiŽle ondersteuning voor een maximumbedrag van 5.000 Ä voor vorming, professionele begeleiding of investeringen in zijn zaak.

Wie start als ondernemer kan ondersteuning goed gebruiken. Het Starterscontract van de stad Gent kan onder bepaalde voorwaarden een toelage toekennen aan startende ondernemers met als tweeledig doel hun slaagkansen te verhogen ťn de zelfstandige economische activiteit in de stad te stimuleren. Indien de ondernemer zijn activiteit of beroep uitoefent onder de juridische vorm van een rechtspersoon wordt de tegemoetkoming toegekend aan de rechtspersoon.

Een starter kan een contract aangaan met het stadsbestuur en krijgt dan financiŽle ondersteuning voor een maximumbedrag van 5.000 Ä voor vorming, professionele begeleiding of investeringen in zijn zaak. In ruil belooft de starter gedurende een periode van 3 jaar een beroep te doen op begeleiding en de vorming te volgen waarvoor hij zich engageert.

Indien u als starter een aanvraag wenst in te dienen dan kan de Koninklijke Unie van de Middenstand u hierbij begeleiden.

Meer info?

Laat een opmerking achter