Startlening

Gedurende een periode van 18 maanden na de toekenning ondersteunen zij u bij de start van uw onderneming

De startlening is een aantrekkelijke en uiterst flexibele formule om zich als zelfstandige in hoofdberoep te vestigen of een onderneming op te richten. De lening is specifiek bedoeld voor de uitkeringsgerechtigde volledige werklozen, de niet-werkende werkzoekenden ingeschreven sinds minstens 3 maanden en de begunstigden van een wachtuitkering of leefloon.

Kenmerken

  • maximumbedrag 30.000 met eigen inbreng van tenminste wat eventueel kan geleend worden
  • looptijd van 5, 7 of 10 jaar volgens de aard van het project
  • 1 tot 3 jaar vrijstelling van kapitaalsaflossing volgens de aard van het project
  • vaste rentevoet van 4%
  • verminderde rentevoet van 3% gedurende de eerste 2 jaar indien u een begeleiding volgt.

Ondersteuning

Een professionele ondersteuning wordt u aangeboden door het Participatiefonds via gespecialiseerde steunpunten in uw regio. Deze steunpunten helpen u de kredietaanvraag voor te bereiden. Gedurende een periode van 18 maanden na de toekenning ondersteunen zij u bij de start van uw onderneming.

Wat indien u uw activiteit wil stopzetten?

Voor de uitkeringsgerechtigde werklozen: het recht op werkloosheidsuitkering blijft behouden en dit tot9 jaar na de start van uw zelfstandige activiteit. Indien u uw zelfstandige activiteit dient stop te zetten binnen de 5 jaar volgend op de start van deze activiteit omwille van ernstige redenen en los van uw eigen wil (bvb faillissement) dan kan het Participatiefonds beslissen om uw uitstaande schuld kwijt te schelden voor zover het onvrijwillige karakter van uw stopzetting bewezen is.

Meer info?

Laat een opmerking achter