Starteo -

U wordt beschouwd als een starter zo lang u uw activiteit start of deze sinds minder dan 4 jaar in hoofdberoep uitoefent.

Starteo helpt u de start van uw onderneming of van uw zelfstandige activiteit te financieren. U wordt beschouwd als een starter zo lang u uw activiteit start of deze sinds minder dan 4 jaar in hoofdberoep uitoefent (datum van inschrijving in hoofdberoep bij RSVZ).

Wat?

 • rentevoet = rentevoet van het begeleidende bankkrediet -1 ,25%, met een minimumrentevoet die gelijk is aan de Belgian Prime Rate
 • verminderde rentevoet van 3% gedurende 2 jaar
 • achtergestelde lening
 • looptijd van 5, 7 of 10 jaar volgens de aard van het project
 • mogelijkheid van vrijstelling van terugbetaling van kapitaal van 1 tot 2 jaar, volgens de aard van het project
 • een minimum aan gevraagde waarborgen
 • maximum 250.000, bovendien beperkt tot
  • het bedrag van de lening toegekend door de kredietinstelling
  • vier maal uw eigen inbreng
 • voor de overnames van aandelen, maximum 350.000, bovendien beperkt tot 35% van de beroepsinvestering indien het bedrag van de gevraagde investering 250.000 overschrijdt
 • voor Starteo is een garantie verleend binnen het kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie van de Europese Gemeenschap

Hoe?

Starteo wordt verdeeld via de kredietinstellingen. Dit maakt Starteo zeer toegankelijk aangezien de starter die er wenst een beroep op te doen zijn eigen kredietinstelling contacteert.

Meer info?

Laat een opmerking achter