Impulseo I & II

Impulseo I is een financieringspakket om de installatie in een individuele praktijk of een groepspraktijk te vergemakkelijken. Het pakket is bedoeld voor erkende huisartsen die starten of die sinds minder dan 4 jaar gevestigd zijn of die sinds minder dan 4 jaar teruggekeerd zijn uit een ontwikkelingsland. Het bestaat uit 3 delen:

1. Financiering van het Impulsfonds voor de huisartsgeneeskunde

  • een lening van 15.000 voor de financiering van de eerste installatie van de erkende huisarts
  • een premie van 20.000 voor de nieuwe installaties in bepaalde zones waar er zich een tekort voortdoet aan huisartsen

U kunt de lening en de premie afzonderlijk bekomen en/of ze cumuleren. De lening en de premie van het Impulsfonds voor de huisartsgeneeskunde zijn zowel toegankelijk voor een loontrekkende als een zelfstandige huisarts.

2. Een financiering van het Participatiefonds

Een lening van maximaal 30.000 toegekend met tussenkomst van het Impulsfonds voor de huisartsgeneeskunde. U kunt de lening van het Participatiefonds bekomen als u zich vestigt als zelfstandig huisarts.

3. Een gratis begeleiding door een gespecialiseerd steunpunt.

Via Impulseo II komt het Impulsfonds tussen in de loonkosten van de werknemer die de huisartsen bijstaat in het onthaal en praktijkbeheer. Het moet gaan om een groepering van minstens 2 erkende huisartsen die in een schriftelijke overeenkomst bevestigen dat ze samenwerken, al dan niet op eenzelfde installatieplaats.

Het bedrag van de tussenkomst bedraagt de helft van de werkelijke globale loonkost met een maximum van

  • 8.250 /jaar voor een groepering van 2 huisartsen dewelke aan de voorwaarden voldoen
  • 16.500 /jaar voor een groepering van minstens 3 huisartsen welke aan de voorwaarden voldoen

De Koninklijke Unie van de Middenstand is een erkend steunpunt voor Impulseo I & II. U kunt bij ons terecht met al uw vragen alsook de begeleiding van de aanvraag.

Meer info?

Laat een opmerking achter