Casheo

Casheo is bestemd voor het mobiliseren van schuldvorderingen die KOs hebben op overheidsinstellingen of parastatalen (Federale overheid, Gewesten, provinciale en plaatselijke overheden) en vennootschappen waarin de overheid meerderheidsaandeelhouder is (Belgacom, De Post, Infrabel, enz).

De schuldvorderingen worden overgedragen aan het Participatiefonds, die 80% van het factuurbedrag betaalt aan de KO. Na de inning van het volledige bedrag van de facturen door het Participatiefonds bij de instellingen die de schuldvorderingen hebben overgedragen, worden de resterende 20% uitbetaald.

Meer info?

Laat een opmerking achter