KMO-cofinanciering

De eigen inbreng bedraagt minimum 25%

De KMO-cofinanciering is een product van het Participatiefonds Vlaanderen. Het is een achtergestelde lening van maximum 350.000,00

Doelgroep: starters en bestaande ondernemingen in Vlaanderen (natuurlijke personen en rechtspersonen) Cofinanciering: de lening wordt altijd gecombineerd met een financiering van een bank, erkend investeringsfonds of business angel.

De cofinancier moet instaan voor minstens 20% van de globale financieringsbehoefte. Participatiefonds Vlaanderen komt tussen voor maximaal 50% van de globale investeringsbehoeften. De eigen inbreng bedraagt minimum 25% van de KMO-cofinanciering en minimum 10% van de globale investering.

Looptijd van de lening: 3 tot 10 jaar

Intrest: indicatief 3 %

Meer info?

Laat een opmerking achter