In zelfstandig bijberoep

Je mag m.a.w. zoveel verdienen als je wil.!

Starten als zelfstandige kan ook in bijberoep. Het geeft het voordeel dat je verder kan bogen op een hoofdinkomen en bijgevolg meer zekerheden en minder druk hebt om je zaak uit te bouwen.

De voorwaarden om te starten als zelfstandige in bijberoep zijn dezelfde als deze in hoofdberoep met dit verschil dat je minstens over een halftijdse betrekking in loonverband moet beschikken. Er is geen inkomensgrens voorzien. Je mag m.a.w. zoveel verdienen als je wil.

Meer info?

Laat een opmerking achter