Student en zelfstandig bijberoep

Ook als student kan je een zelfstandig bijberoep opstarten. Daarbij kan je “genieten” van een vrijstelling of vermindering van sociale bijdragen.

Je moet je wel, net zoals een zelfstandige in hoofdberoep , registreren in de KBO en voldoen aan de vestigingswet. Het ondernemingsloket Eunomia geeft je de nodige informatie.

Welke zijn de voorwaarden?

  • Gerechtigd zijn op kinderbijslag
  • Student zijn
  • Toepassing vragen van art 37 (gelijkstelling met bijberoep)

Indien je netto-beroeps inkomsten beneden de € 1.423,90 blijven, dan betaal je geen sociale bijdragen. Tot € 6.742,06 betaal je een verminderde bijdrage (22%). Indien je meer verdient betaal je evenveel als een zelfstandige in hoofdberoep. Ook verliezen je ouders de kinderbijslag.

Meer info?

Laat een opmerking achter