Vennootschapsvormen

Verplichtingen voor de verschillende vennootschapsvormen
Eenmanszaak
(E)BVBA
NV
VOF
Minimum aantal personen
1
1
2
2
Minimum in te brengen kapitaal
Geen minimumkapitaal
(€ 12.400) € 18 550
€ 61.500
Geen minimumkapitaal
Te volstorten kapitaal
-
minimum € 6.200 BVBA minimum € 12.400 EBVBA
Ten bedrage van ¼ met een minimum van € 61.500
-
De inbreng van kapitaal
-
In geld of in goederen
In geld of in goederen
Geld, goederen of arbeid
Verificatie bedrijfsrevisor bij inbreng goederen?
-
Ja
Ja
Neen
Oprichtingsakte
Geen
Notariële akte
Notariële akte
Onderhandse akte
Aansprakelijkheid
Onbeperkt
Beperkt tot de inbreng
Beperkt tot de inbreng
Onbeperkt en hoofdelijk
Aandelen
Geen aandelen
Enkel op naam
Aan toonder of op naam
Geen of op naam
Mogelijkheden van overdracht aandelen
-
Alleen met eenparige toestemming van de vennoten
Vrij overdraagbaar
Met eenparige toestemming van de vennoten
Bestuur
Zaakvoerder
1 of meerdere zaakvoerders
Raad van bestuur: min 3 (toonder), min 2(op naam)
Vennoten of 1 of meerdere zaakvoerders
Boekhoudkundige verplichtingen
Vereenvoudigde boekhouding (als omzet maximum € 495.787,04 (excl. BTW))
Dubbele boekhouding
Dubbele boekhouding
Vereenvoudigde boekhouding (als omzet maximum € 495.787,04 (excl. BTW))
Fiscaliteit
Personenbelasting
Vennootschapsbelasting
Vennootschapsbelasting
Vennootschapsbelasting
Financieel plan verplicht?
Neen
Ja
Ja
Neen

De Starters-BVBA – goede maatregel maar toch goed bezinnen is de boodschap…

Via deze nieuwe mogelijkheid kan elke starter een vennootschap oprichten met een wettelijk verplichte kapitaalinbreng van slechts € 1,00!

Dit is een mooie zaak voor starters die niet over voldoende kapitaal kunnen beschikken (bv geen spaarpot, geen toegang tot bankkrediet) maar daardoor toch kunnen genieten van de voordelen van een BVBA.

Toch zijn er enkele minder mooie kanten die u moet weten:

  • Na 5 jaar ben je verplicht om te schakelen naar een andere vennootschapsvorm met een minimumkapitaal van €18.500,00
  • Zolang je niet overgeschakeld bent, blijf je hoofdelijk aansprakelijk
  • Winstuitkering wordt bemoeilijkt omdat je maximum 13% van het gestorte kapitaal als dividend mag uitkeren in geval je wil genieten van de verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting (24,98 % ipv 33,99%)
  • Minimum 25% van de winst (ter vergelijking: 5% bij een BVBA) moet gereserveerd worden en daarenboven wordt deze opgespaarde winst niet aanzien als gestort kapitaal. In andere woorden, er moet na 5 jaar verplicht vers kapitaal worden ingebracht. Nog in andere woorden, de winst van de vennootschap is zwaar belast.
  • Financieel plan dient verplicht opgesteld te worden door een boekhouder.

Meer info?

Laat een opmerking achter