Stappenplan

Voor een rechtspersoon

In de meeste gevallen moet u voor het opstellen van de akte beroep doen op de notaris.

1. Openen van een financiŽle rekening

Deze rekening wordt alleen gebruikt voor de verrichtingen i.v.m. de beroepsactiviteiten.

2. Oprichting van een vennootschap

In de meeste gevallen moet u voor het opstellen van de akte beroep doen op de notaris. De notaris legt de akte neer bij de griffie van de rechtbank van koophandel en bij het registratiekantoor van de FOD FinanciŽn.

Hierbij heeft men dit nodig:

  1. Financieel Plan (de KUM helpt graag hierbij)
  2. Bij inbreng in geld: bewijs van de opening van een rekening op naam van de vennootschap.
  3. Bij inbreng in natura: verslag van een bedrijfsrevisor.

3. Inschrijving bij een ondernemingsloket

Om een handels- of ambachtsactiviteit uit te oefenen moet u als dusdanig ingeschreven zijn in de KBO. Hiervoor wendt u zich het best tot het ondernemingsloket Eunomia via de Koninklijke Unie van de Middenstand.

Benodigde documenten:

  • identiteitsbewijzen
  • bewijs van basiskennis bedrijfsbeheer
  • bewijs van beroepsbekwaamheid en specifieke vergunningen indien nodig (bvb leurkaart, beroepskaart voor vreemdelingen, ...)
  • oprichtingsakte en beheersmandaat

4. Inschrijving bij de btw

De BTW-administratie activeert het ondernemingsnummer als identificatienummer bij de BTW. De Koninklijke Unie van de Middenstand kan dit als stichtend partner van het ondernemingsloket Eunomia voor u behartigen.

5. Aansluiting bij een sociale verzekeringskas en een ziekenfonds naar keuze

Van de zelfstandige onmiddellijk bij aanvang van de zelfstandige activiteit U kunt beroep doen op de Koninklijke Unie van de Middenstand voor aansluiting van de vennootschap en de vennoten bij het Sociaal Verzekeringsfonds.

Meer info?

Laat een opmerking achter