Stappenplan

Als natuurlijk persoon

...moet u als dusdanig inschrijven in de KBO. Hiervoor kan u zich wenden tot Eunomia, het enige onafhankelijke ondernemings-loket.

1. Openen van een financiŽle rekening

Deze rekening wordt alleen gebruikt voor de verrichtingen i.v.m. de beroepsactiviteiten.

2. Inschrijving bij een ondernemingsloket

Om een handels- of ambachtsactiviteit uit te oefenen moet u als dusdanig ingeschreven zijn in de KBO. Aangezien de KUM stichtend lid is van het ondernemingsloket Eunomia kan u zich hiervoor tot ons wenden.

Benodigde documenten:
  • identiteitskaart
  • bewijs van basiskennis bedrijfsbeheer
  • indien nodig: bewijs van beroepsbekwaamheid en specifieke vergunningen (bvb leurkaart, beroepskaart voor vreemdelingen, ...)

3. Inschrijving bij de BTW

De BTW-administratie activeert het ondernemingsnummer als identificatienummer bij de BTW. De Koninklijke Unie van de Middenstand kan dit voor u als stichtend partner van het ondernemingsloket Eunomia behartigen.

4. Aansluiting bij een sociale verzekeringskas en een ziekenfonds naar keuze.

Van de zelfstandige onmiddellijk bij aanvang van de zelfstandige activiteit. U kunt beroep doen op de Koninklijke Unie van de Middenstand voor aansluiting bij het Sociaal Verzekeringsfonds.

Meer info?

Laat een opmerking achter