Wat houdt de Vlaamse compensatiepremie ondernemers in?

3-04-2020

Deze nieuwe premie richt zich tot de ondernemingen en hun toeleveranciers die niet verplicht dienen te sluiten en winkels die openblijven maar in de huidige omstandigheden een groot omzetverlies hebben en die kunnen aantonen dat ze een omzetverlies van 60% hebben in de referteperiode tussen 15 maart 2020 en 30 april 2020 in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Starters komen eveneens in aanmerking, hier wordt een omzetdaling van 60% ten opzichte van het neergelegde financieel plan vooropgesteld. Ook vzw's komen in aanmerking, op voorwaarde dat er minstens één iemand voltijds tewerkgesteld is.

Voorbeelden: bedrijven in de evenementensector met ook veel freelancers; (para-)medische beroepen zoals kinesitherapeuten, tandartsen, psychologen of logopedisten die enkel nog dringende interventies mogen doen; bedrijven die essentiële dienstverlening leveren inzake voeding zoals pralinewinkels of drankenhandelaars, maar door gebrek aan passage of toeristen toch zwaar omzetverlies lijden; schilders of loodgieters die enkel nog dringende herstellingswerken mogen uitvoeren; landbouwers die gericht voor horeca-afnemers werken, enz....

De steun omvat een éénmalige compensatiepremie van 3.000 EUR. Indien er meerdere vestigingseenheden per onderneming zijn kunnen er maximaal 5 premies worden toegekend.

Zelfstandigen in bijberoep komen in aanmerking voor de compensatiepremie van 3.000 EUR voor zover zij door de hoogte van hun netto-belastbaar inkomen dezelfde sociale bijdragen moeten betalen als een zelfstandige in hoofdberoep.

Zelfstandigen in bijberoep met een netto-belastbaar inkomen tussen 6.996,89 EUR en 13.993,78 EUR kunnen een beroep doen op een compensatiepremie van 1.500 EUR. Deze premie geldt eveneens voor zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten maar geldt niet voor zelfstandigen in bijberoep die dit combineren met een job als werknemer van 80% of meer.

Als ondernemer dient er op basis van een verklaring op eer aangetoond te worden dat er een omzetverlies van meer dan 60% geleden werd. Daarna gebeurt er via de btw-aangifte in het tweede kwartaal een controle en zal de overheid nagaan of de aanvraag terecht was:

  • als men bij de btw-controle van het tweede kwartaal constateert dat er een omzetverlies is van 20%, dan zal de overheid ervan uitgaan dat dat omzetverlies heeft plaatsgevonden tijdens de crisisperiode, en dient men als ondernemer dus het werkelijke omzetverlies niet verder aan te tonen;
  • als dat niet het geval is, zal er moeten worden aangetoond dat er in de periode 14/03/2020 - 30/04/2020 sprake is van een omzetdaling van meer dan 60%. Dat kan bijvoorbeeld door aan te tonen dat de prestaties dateren van vóór de lockdown. Het is daarom niet onverstandig om facturen van die prestaties, mails of andere bewijsmiddelen goed bij te houden.

De aanvraag zal verlopen via een online applicatie op de website van VLAIO. Meer informatie is op heden nog niet beschikbaar. Wilt u op de hoogte blijven over deze premie klik dan hier om u in te schrijven op de VLAIO corona nieuwsflash. Updates worden dan via de nieuwsbrief verspreid.

Meer info?

Laat een opmerking achter