Vlaamse startlening voortaan voor alle starters

1-07-2015

De startlening + is de opvolger van de startlening (die enkel bedoeld was voor werklozen die starten als zelfstandige).

De KUM heeft jarenlang geijverd voor de afschaffing van de werkloosheidsvoorwaarde. Vanaf 01/07/2015 is dit eindelijk een feit:

De nieuwe startlening + is een achtergestelde lening voor alle starters (natuurlijke personen en rechtspersonen) die nog niet of hoogstens 4 jaar actief zijn. 

Omvang en kenmerken van de lening:

  • Maximum € 100.000,00
  • Eigen inbreng: 25%
  • Intrestvoet: 3%
  • Looptijd: 3 tot 10 jaar
  • Constante, maandelijkse aflossingen
  • Eerste jaar vrijstelling van terugbetaling kapitaal. 
  • Bestemming van de lening: materiële, immateriële en financiële investeringen
  • Achtergestelde lening ( andere kredietverstrekkers kunnen dus deze lening beschouwen als eigen vermogen)
  • Waarborgen: in functie van het risico. De kosten voor de klant worden zoveel mogelijk beperkt. Aan werklozen wordt er geen waarborg gevraagd.

Voor meer inlichtingen of aanvragen van de lening kan u terecht bij de KUM, erkend partner van het Participatiefonds Vlaanderen.. 

Meer info?

Laat een opmerking achter