Syndicus van een Vereniging voor mede-eigenaars? Opgepast! Vanaf 01-04-2017 dient u in deze functie ingeschreven te worden in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)

4-04-2017

De KUM brengt dit graag voor u in orde.

Wat hebben we nodig?

  1. Ondernemingsnummer van de vereniging voor mede-eigenaars (VME);
  2. Copij van het ondertekend verslag van de Algemene Vergadering van de VME waarin de aanstelling van de syndicus werd genotuleerd mvv de ingangsdatum van de functie;
  3. Rijksregisternummer van de persoon die is aangesteld als syndicus (als de syndicus een natuurlijk persoon is) of ondernemingsnummer van de VME + rijksregisternummer van de persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt (als de syndicus een rechtspersoon)

En registratie in de KBO kost € 85,50.

U kan ons gerust deze gegevens per mail doorsturen: info@kum.be

Wij begeleiden u dan graag verder.

Meer info?

Laat een opmerking achter