Is uw onderneming wel correct ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen?

1-12-2013

Naast de algemene verplichting van elke onderneming om zich in te schrijven in de KBO is het van groot belang om de correcte activiteiten van de onderneming te laten registreren. Indien dit niet het geval is, loopt de onderneming immers het risico dat haar vorderingen bij betwisting niet-ontvankelijk worden verklaard door de rechtbank (art. 14 Wet van 16 januari, BS 5 februari 2003).

Ook verzekeringstechnisch moet hiermee omzichtig worden omgegaan.

We raden dan ook aan te controleren of alle activiteiten van uw onderneming daadwerkelijk zijn geregistreerd bij de KBO en of deze passen binnen het maatschappelijk doel van uw statuten.

Vele ondernemingen bieden immers nu diensten aan die destijds niet werden geregistreerd.

Uw vertrouwde sociaal secretariaat werkt nauw samen met het ondernemingsloket Eunomia en kan dit op uw eenvoudig verzoek nagaan en desgevallend aanpassen.

Meer info?

Laat een opmerking achter