De berekening van uw sociale bijdragen in zelfstandig hoofdberoep wijzigt vanaf januari 2015!

13-03-2014

Op vandaag worden de sociale bijdragen berekend op uw inkomsten van 3 jaar geleden. 

Dit systeem bracht heel wat zelfstandige ondernemers in financiële moeilijkheden; nogal logisch gezien u op vandaag de sociale bijdragen betaalt op basis van het inkomen van drie jaar geleden terwijl het nu heel wat minder goed kan gaan.

Vanaf 01/01/2015 worden de sociale bijdragen berekend op basis van het lopende jaar, met een voorlopige bijdrage om te beginnen (zolang het jaar loopt zijn de inkomsten immers nog niet gekend). In 2016 zal er dan afgerekend worden.

Met de nieuwe maatregel zal de zelfstandig ondernemer vanaf 01/01/2015 zelf zijn sociale bijdragen kunnen verhogen of verlagen naargelang zijn verwachte inkomsten in het lopende jaar. Hij kan hierbij kiezen uit 3 mogelijkheden:

1. het sociaal verzekeringsfonds berekent de sociale bijdrage op het inkomen van 2012 en nodigt u uit deze te betalen.

2.  U gaat akkoord en betaalt of, u denkt meer te verdienen in 2015  en verhoogt vrijwillig uw voorlopige sociale bijdragen . Hierdoor vermijdt u een regularisatie in 2016.

3. U denkt minder te verdienen in 2015, dan kan u een verlaging van de voorlopige kwartaalbijdragen vragen. U kan hierbij kiezen tussen:

  • De minimumbijdrage (indien verwachte inkomsten lager zijn dan € 12.870,43)
  • 2 x de minimumbijdrage (indien de verwachte inkomsten tussen  € 12.870,43 en € 25.740,86 zullen liggen) 

Blijkt in 2016 dat u teveel hebt betaald, dan kan u dit teveel terug vragen of in mindering laten brengen op uw huidige bijdrage. De overheid betaalt hierbij geen bonificaties meer.

In geval er bij de afrekening blijkt dat er te weinig is betaald, dan zal er een verhoging worden aangerekend van 3% +  eenmalig 7% op de desbetreffende kwartalen. Deze percentages worden berekend op het verschil tussen wat reeds betaald werd en hetgeen betaald zou moeten geweest zijn op basis van het inkomen van 2012.

Met andere woorden, als u kiest voor mogelijk 1 (zie hierboven), dan zal u nooit deze bijkomende percentages moeten betalen.

Meer info?

Laat een opmerking achter