Diensten & advies

U vindt hier een overzicht van de dienstverlening waar de KUM voor staat.

Opmaak statuten

U start als zelfstandige en wenst een vennootschap op te richten? Wij bespreken met u de verschillende vennootschapsvormen en helpen u bij het zoeken naar de vennootschap die het beste bij u past. We maken, daar waar toegelaten, de statuten voor u op, leggen ze neer bij de Rechtbank van Koophandel en registreren ze bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen. U kan zich intussen ten volle concentreren op uw onderneming.

Wijziging van de statuten, benoemingen, activiteiten in uw onderneming enz...

Wijzigingen van activiteiten, adressen, nieuwe vestigingseenheden, ontslagen of benoemingen van nieuwe vennoten? Wij zetten u op de juiste weg.

Nieuwe activiteiten in uw onderneming? Laat dit zeker registreren, dit is van zeer groot belang! Wij adviseren u in deze materie en registreren ze.

Aanvragen vergunningen

Vele activiteiten gaan gepaard met de aanvraag van vergunningen. Denken we bv aan milieuvergunningen, Sabam, Billijke vergoeding, FAVV, Fostplus enzÖ.). De administratieve kant van de zaak is op zich al een ganse onderneming. Wij adviseren u en brengen de nodige vergunningen in orde.

Incasso

De Koninklijke Unie van de Middenstand staat haar leden gratis bij met het invorderen van onbetaalde facturen.

De procedure is uiterst eenvoudig: u bezorgt ons uw onbetaalde facturen. Wij vorderen in.

Advies

Als lid van de KUM kan u steeds bij ons met al uw vragen terecht.

Juridische bijstand

Een netwerk van juristen staat ter beschikking van onze leden voor gratis eerstelijnsadvies.

Coaching voor ondernemers

Als bestaand ondernemer kan u soms nood hebben aan de mening of de visie van een onafhankelijke buitenstaander.

Binnen het netwerk van de KUM zijn er ervaren ondernemers die uw kwestie kunnen aanhoren, analyseren en op basis daarvan voorstellen ter verbetering formuleren.

Bedrijf in de kijker

Op deze pagina krijgen onze leden de kans zich gedurende een periode van ťťn maand voor te stellen aan de hand van een publiciteitsartikel, eventueel voorzien van een foto. Deze publiciteitscampagne is gratis voor onze leden.

Niet-leden kunnen hier ook gebruik van maken tegen betaling van Ä 150.

Voor meer informatie hieromtrent kan u steeds contact opnemen met Dhr. Yves Vandewal op het nr. 09/265 95 14 of

Ondernemingsloket Eunomia

Hier vindt u een handige link naar de website www.eunomia.be waar u alle mogelijke formulieren kunt downloaden en elektronisch doorsturen.

Software

We hebben voor u ook enkele softwarepakketten uitgetest. Volgende programma's kunnen we zeker aanraden!

EBP Boekhouding

met EBP Boekhouding doet u de boekhouding van uw bedrijf vanaf de ingave tot het opstellen van de balans en de resultatenrekening. U beheert de vervaldagen en u verstuurt herinneringsbrieven aan uw cliŽnten. Aan de hand van de ingebrachte gegevens, bekomt u de BTW-aangifte of geeft u de gegevens door aan uw accountant.

EBP Boekhouding

EBP Bouw

U wilt zich, als zelfstandige of vakman, toeleggen op uw beroep? Met EBP Bouw, vereenvoudigt u het beheer van uw activiteit doordat u gemakkelijk offerten en facturen kan opstellen en de bouwwerven kan volgen. De toepassing zal u tijdwinst opleveren opdat ze aangepast is aan alle beroepen.

EBP Bouw

EBP Commercieel beheer

U stuurt uw kernactiviteit, van het beheer van verkopen tot de voorraadopvolging! U stelt alle verkopen aankoopdocumenten op. U volgt de betalingen van cliŽnten en zonder heringave draagt u alles over naar de boekhouding of verstuurt u de boekingen per mail naar uw accountant. Wacht niet langer om uw commerciŽle activiteit van uw bedrijf te ontplooien!

EBP Commercieel beheer

Offerte & facturatie

Kies voor een eenvoudige en intuÔtieve toepassing om uw verkoopdocumenten op te stellen. U maakt snel uw offerten op en zet ze om naar een factuur (zonder heringave). U geeft uw onderneming een professioneel bedrijfsimago dankzij de gebruiksklare afdrukmodellen. U draagt de boekingen (zonder heringave) over naar uw boekhouding of u verstuurt ze per mail naar uw accountant in het formaat van zijn toepassing.

EBP Offerte & facturatie

Meer info?

Laat een opmerking achter