Voor u gelezen

In deze rubriek posten wij regelmatig publicaties die u wellicht kunnen interesseren.

Een honderdtal controleurs zullen de eerste drie maanden van 2010 alle horecazaken afgaan die onder de nieuwe rookwetgeving vallen. Dat zijn er een kleine 10.000.

De eerste drie maanden zal vooral advies worden gegeven. Er zullen niet meteen pv's worden opgesteld.

(belga) - Vanaf 1 januari is de nieuwe rookwetgeving van kracht. De nieuwe wet bant de sigaret uit alle eetgelegenheden. Alleen in drankgelegenheden of cafés mag onder bepaalde voorwaarden nog een rokerszone worden ingericht.

Het is wel toegelaten een rookkamer in te richten. Door de uitbreiding van de rookwet zullen 8.000 tot 10.000 zaken - voornamelijk brasserieën en cafés - moeten kiezen: stoppen met roken, stoppen met eten serveren of een rookkamer installeren. De verwachting is dat weinig zaken die laatste optie, een rookkamer, zullen verkiezen. Vanaf volgende week wordt een aanvang genomen met de controles, zegt Jan Eyckmans van de FOD Volkgezondheid.

Het is de bedoeling in het eerste trimester alle horeca-inrichtingen die vanaf 1 januari rookvrij worden te controleren. Voor die 8.000 tot 10.000 zaken worden een honderdtal controleurs ingezet. Het gaat om 20 tabakscontroleurs van de FOD Volksgezondheid en 80 controleurs van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.

De eerste drie maanden zal vooral advies worden gegeven. Er zullen niet meteen pv's worden opgesteld.

Bron: De Tijd 30/12/09

Vijf maatregelen van Familieplan voor Zelfstandigen goedgekeurd

De ministerraad heeft vrijdag, nadat de regering het vertrouwen had gekregen, vijf maatregelen goedgekeurd van het Familieplan voor Zelfstandigen. Zelfstandigen moeten hiermee hun gezins- en beroepsleven beter kunnen verzoenen als ze ernstige familiale problemen hebben, kondigt minister van KMO's en Zelfstandigen, Sabine Laruelle, aan. De maatregelen worden op 1 januari 2010 van kracht. Zelfstandigen met een ernstig ziek kind krijgen een vrijstelling van betaling van sociale bijdragen en een gelijkstelling (behoud van pensioenrechten) voor het kwartaal dat op de onderbreking van de beroepsactiviteit volgt.

Er komt ook een kader om het levenseinde van het kind of de partner van een zelfstandige te begeleiden.

De moederschapsuitkeringen worden sneller betaald. De drie weken verplichte rust en de facultatieve weken rust worden ten laatste een maand na de laatste week moederschapsrust betaald. Indien de facultatieve moederschapsrust per week wordt genomen, wordt de uitkering ten laatste een maand na de laatste week van elke rustperiode betaald.

Net zoals in het stelsel van werknemers kan een zelfstandige moeder gedurende maximaal 24 weken haar moederschapsverlof verlengen als in de eerste dagen na de geboorte wordt beslist dat het kind voor langere tijd in het ziekenhuis moet blijven.

Als de moeder voor het einde van het moederschapsverlof overlijdt, kan de zelfstandige natuurlijke persoon, die zich over het kind ontfermt, verlof nemen om voor het kind te zorgen. Die persoon kan ook het bedrag krijgen van het deel van de moederschapsuitkering dat nog niet werd betaald.

Bron: www.ondernementoday.be

Rampenverzekering helft duurder

de schade door natuurfenomenen is gevoelig gestegen

De verzekering tegen natuurrampen is de helft duurder geworden. AG (het vroegere Fortis), dat bijna één brandverzekering op de vier in portefeuille heeft, slaat zijn premies op van 3,25 naar 5 euro per 25.000 euro verzekerde som. Dat melden de Corelio-kranten.

(belga) - "Ik spreek mij er niet over uit of dit door de opwarming van het klimaat komt, maar de schade door natuurfenomenen is gevoelig gestegen", verklaart woordvoerder Peter Wiels van Assuralia, de beroepsvereniging van de verzekeringsmaatschappijen.

In 2007 waren er 7.300 schadegevallen, goed voor meer dan 30 miljoen euro. In 2008 waren er al 16.000, met een totaal van 63 miljoen euro aan schade. "Voor 2009 hebben we nog geen cijfers", zegt Wiels. "Tot dit weekend leek het vrij kalm, maar de najaarsstormen kunnen daar snel verandering in brengen." De verzekering tegen natuurrampen is nog maar sinds maart 2006 verplicht gekoppeld aan de brandverzekering. Volgens Wiels weten de verzekeraars nu veel beter dan toen hoe groot de risico's zijn en kunnen ze dus beter de precieze premies berekenen. Vandaar de verhogingen die veel maatschappijen doorvoeren.

Bron: Copyright © De Tijd 24/11/2009

Recordaantal faillissementen in september

Een voorlopig hoogtepunt werd in maart genoteerd, met 1.011 faillissementen

In de loop van september werden er 1.015 faillissementen genoteerd, 93 meer dan in september 2008, zo blijkt uit cijfers van het economisch onderzoeksbureau Graydon. September 2009 staat daarmee geboekstaafd als de maand met voorlopig het hoogste aantal faillissementen ooit. (belga) - Tijdens de eerste drie kwartalen van 2009 zijn in totaal al 6.981 bedrijven over de kop gegaan, 14,18 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Het aantal faillissementen is tijdens het uitbreken van de economische crisis duidelijk de hoogte in geschoten. Vanaf september 2008 werd het ene zwarte record gevolgd door het andere. Een voorlopig hoogtepunt werd in maart genoteerd, met 1.011 faillissementen. Na twee maanden stagnatie in juni en juli neemt het aantal faillissementen sinds augustus weer toe.

Bron: Copyright © De Tijd 01/10/2009

Extra aftrek voor “groene lening”

Gaat u tussen 01/01/2009 en 31/12/2001 een lening aan om uitgaven aan uw privéwoning te financieren die vallen onder de zgn. energieaftrek, dan neemt de federale overheid 1,5% van de intresten te hare laste. En dat is nog niet alles! De rest van de intresten komen op hun beurt nog eens in aanmerking voor een bijkomende belastingsaftrek van zomaar eventjes 40%.

Bron: Tips & Advies 24/08/09

Economische werkloosheid voor bedienden kent succes

De arbeidsduurverkorting staat open voor bedrijven die hun omzet met 20 procent zien dalen

Sinds juni hebben al 258 bedrijven toelating gekregen om de arbeidscontracten van hun bedienden te schorsen om de crisis het hoofd te bieden. Dat blijkt uit cijfers van de federale overheid die de redactie kon inkijken. De economische werkloosheid voor bedienden, die pas sinds juni bestaat, lijkt daarmee almaar populairder. Tot nog toe hebben al 389 bedrijven een aanvraag ingediend. Dat aantal stijgt maand op maand met een derde.

De arbeidsduurverkorting staat open voor bedrijven die hun omzet met 20 procent zien dalen tegenover de vorige vier kwartalen of die minstens al 20 procent economische werkloosheid bij hun arbeiders hebben. De meeste bedrijven beroepen zich op het eerste criterium.

Btw bouw

De maatregel is een van de blikvangers in het crisispakket van de federale regering. Andere onderdelen waren uitstel van betaling voor de bedrijfsvoorheffing en soepeler leningen via het federale participatiefonds. Dat fonds heeft al 70 procent meer leningen verstrekt dan een jaar geleden. Ook de tijdelijke btw-verlaging in de bouwsector - een andere crisismaatregel - heeft vruchten afgeworpen, al lijkt het effect stilaan weg te ebben. De premies en goedkope leningen stuwen daarenboven de 'groene' bouwsector. Die groeit met 30 procent.

Het succes van de bouw inspireert ook andere sectoren. Met name de horeca drong gisteren nog eens aan op een btw-verlaging voor cafés en restaurants.

Bron: De Tijd 21/08/2009

Bart Haeck
Stephanie Deschamps

Zelfstandigen hoeven geen Sabam te betalen voor muziek in hun werkplaats

Zelfstandigen moeten zich dus niet laten opjagen door Sabam of door ‘deals’ met Sabam

Volgens Unizo moeten kleine zelfstandigen vanaf 1 juli een vergoeding aan Sabam betalen voor muziek die ze spelen in hun werkplaats. Fout, zegt Sofie Staelraeve. ‘Zelfstandigen moeten zich door niemand onder druk laten zetten om Sabam te betalen’.

Unizo verwijst in haar mededeling naar de deal tussen Sabam en het VBO over een tarief voor muziek op de werkvloer om te zeggen dat alle zelfstandigen auteursrechten moeten betalen voor muziek op gesloten werkplaatsen. ‘Foute informatie van Unizo’, zegt kamerlid Sofie Staelraeve. Ja, onder meer het VBO sloot een deal met Sabam over dergelijk tarief, maar het staat elke zelfstandige echter vrij al dan niet in die deal te stappen. Geen enkele ‘deal’ kan betaling opleggen aan de zelfstandige. Eind juni stelde Staelraeve nog een vraag over de kwestie in de commissie Bedrijfsleven van de Kamer (zie verslag in bijlage).

De kwestie gaat over auteursrechten voor muziek op publieke plaatsen en de uitzonderingen die daarop in de wet bestaan. Die zijn niet altijd even duidelijk. Daarom brengt de rechtspraak soelaas in België. Volgens eerdere arresten worden bejaardentehuizen en werkplekken waar maar een beperkt aantal mensen komen, niet gezien als publieke plaatsen en moet dus geen Sabam betaald worden op de muziek die daar gespeeld wordt.

Zelfstandigen moeten zich dus niet laten opjagen door Sabam of door ‘deals’ met Sabam. Als ze toch gezeur krijgen, kunnen ze naar de rechter stappen. Of ze mogen het mij laten weten. In het najaar zal één en ander trouwens besproken worden door het parlement, dat net een nieuwe wet op de controle op Sabam heeft goedgekeurd.

Ik pleit er alvast voor dat voor muziek op werkplekken met minder dan 10 mensen geen auteursrechten moeten betaald worden, zegt Staelraeve nog.

Meer info?

Sofie Staelraeve - Volksvertegenwoordiger Open VLD
Tel.: 0472 62 98 16

Extra waarborg tegen wanbetalers

Concreet kunnen de leveranciers van goederen en diensten rekenen op een aanvullende waarborg

Belgacap, de aanvullende waarborg tegen wanbetalingen door bedrijven, treedt vanaf 15 augustus in werking. Het systeem, dat er kwam op initiatief van de federale regering, is bedoeld om leveranciers van ondernemingen gerust te stellen en op die manier handelstransacties te vergemakkelijken. De kredietverzekeraars werken mee aan Belgacap.

(tijd) - Belgacap staat al langer in de steigers en had aanvankelijk op 1 juli van start moeten gaan. Maar aanslepende discussies tussen de federale regering en meer bepaald de minister van Financiën, Didier Reynders, enerzijds en de kredietverzekeraars anderzijds gooiden roet in het eten. De voorbije dagen hebben de partijen echter een volledig vergelijk bereikt. Daardoor kan Belgacap van start gaan op 15 augustus. Concreet kunnen de leveranciers van goederen en diensten rekenen op een aanvullende waarborg. De kredietverzekeraars, die als eerste aangesproken worden bij gebrek aan betaling, dienen als tussenschakel voor de door de overheid geleverde waarborg, maar blijven tegelijk de bevoorrechte gesprekspartners van hun klanten, meldt Assuralia, de beroepsfederatie van de verzekeraars.

Bron: De Tijd 11/08/2009

Meer info?

Yves Vandewal - Directeur Koninklijke Unie van de Middenstand
- Tel.: 0476 29 82 17